Cookies op de KCI-website
Wij gebruiken cookies om uw browse-ervaring op onze website te verbeteren. Bezoek ons privacybeleid voor meer informatie over cookies en hoe wij ze gebruiken. Wij adviseren u om het gebruik van cookies te accepteren voor een betere navigatie.
Toegankelijkheidshulp | Sitemap | Contact met ons opnemen | Klantenservice VAC +31 (0)40 303 1099
Nederland Change Country
Home  |  Aandoeningen  |  Producten  |  Klinisch Bewijs  |  Opleiding en Training  |  Voor Patiënten  |  Klantenservice
U bent hier Home > Privacybeleid
Afdrukken

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op juli 2017

Deze verklaring bevat informatie over:

Doel

De privacy van onze klanten, onze leveranciers en de patiënten die gebruikmaken van onze producten of diensten, alsmede de bezoekers van onze website, is voor ons belangrijk, en wij streven ernaar uw privacy te beschermen en te handhaven.

Ons EU-privacybeleid beschrijft hoe Acelity omgaat met uw persoonlijke en/of gevoelige persoonlijke gegevens, en in het bijzonder hoe wij uw persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken, overbrengen of openbaren, en hoe wij u in staat stellen om toegang te krijgen tot de gegevens, de toegang ertoe te beperken, en ze te corrigeren of verwijderen. Ons EU-privacybeleid is van toepassing op uw persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens, ongeacht de manier waarop wij deze gegevens verzamelen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via onze websites, als u contact opneemt met het team van onze klantenservice, als u bij Acelity solliciteert, als u een van onze producten of diensten gebruikt, of als u diensten of producten levert aan Acelity.

Met betrekking tot ons EU-privacybeleid verwijst de term 'persoonlijke gegevens' naar alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar levend persoon. In ons EU-privacybeleid verwijst de term 'gevoelige persoonlijke gegevens' naar persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke voorkeur, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook de verwerking van algemene gegevens of biometrische gegevens voor het identificeren van natuurlijke personen, of gegevens die de gezondheid, het seksleven of de seksuele geaardheid van een persoon betreffen.

Reikwijdte

Dit privacybeleid is van toepassing op alle werkzaamheden van Acelity in de EU en Zwitserland, inclusief maar niet beperkt tot Acelity L.P. Inc. en haar dochterondernemingen, met name het Acelity-concern [waarvan de leden in Bijlage A staan vermeld], waaronder de Europese landen waarmee wij zaken doen en/of waarvoor wij producten leveren:

 • Oostenrijk
 • België
 • Denemarken
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Nederland
 • Spanje
 • Zwitserland
 • Verenigd Koninkrijk

Dit EU-privacybeleid is van toepassing op alle functionarissen, directeuren, managers, werknemers, werknemers met een atypisch dienstverband, contractanten en agenten van Acelity en haar dochtermaatschappijen.

Terug naar boven

De persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Het soort gegevens dat wij over u verzamelen zal afhankelijk zijn van het type interactie dat wij met u hebben:

 • Gegevens van onze klanten en leveranciers:

Als u een klant of leverancier bent, kunnen wij de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen in het kader van onze interactie met u: volledige naam, naam werkgever, zakelijke contactgegevens (inclusief adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres), accountnummer, financiële informatie (inclusief kaartnummer, vervaldatum kaart, bankgegevens en btw-nummer), informatie over kredietcontrole, logo, foto‘s, biografieën en cv‘s voor educatieve programma‘s, contractgegevens (inclusief de begin- en einddatum voor de verhuur van producten), verzekeringsinformatie, en informatie over bestelling en levering (zoals verzending naar bestemmingen);

 • Gegevens van patiënten die onze producten en diensten gebruiken:

Als u een patiënt bent die onze producten of diensten gebruikt, kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens over u verzamelen: uw naam, geboortedatum, sterfdatum, geslacht, adres, telefoonnummer, identificatienummer, informatie over verwondingen (inclusief beschrijvingen, afmetingen en foto‘s), andere informatie m.b.t. uw gezondheid, therapie-informatie (inclusief datum therapie, receptinformatie en diagnose) en informatie over de ziektekostenverzekering;

 • Gegevens van sollicitanten:

Als u solliciteert naar een functie bij Acelity, kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens verzamelen: volledige naam, contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres), geboortedatum, rijbewijsgegevens, paspoortgegevens, werkvergunning (indien van toepassing), arbeidsverleden en onderwijs, namen en contactgegevens m.b.t. referenties, contactgegevens naaste familie (in geval van nood), bankgegevens, btw-code, arbeidsverleden bij Acelity-organisaties. Gegevens die niet relevant zijn voor de sollicitatie zullen niet worden verzameld; en

 • Gegevens van de bezoekers van onze websites:

Naast de gegevens die u actief aan ons verstrekt via onze websites (bijvoorbeeld door het invullen van online formulieren of door ons te vragen om uw voorkeuren te onthouden), kunnen wij ook bepaalde persoonlijke gegevens automatisch verzamelen d.m.v. bijvoorbeeld cookies, internettags, webbakens en gelijksoortige middelen om automatisch gegevens te verzamelen wanneer u onze websites bezoekt.

Cookies zijn bestanden die door websites naar uw computer of andere op het internet aangesloten apparaten worden verstuurd om uw browser te identificeren, of om informatie of instellingen op te slaan. Uw browser kan aangeven hoe de ontvangst van bepaalde soorten cookies aan u kan worden gemeld, en hoe u bepaalde cookies kunt beperken of uitschakelen. Houd er echter rekening mee dat sommige functionaliteiten van onze websites en online diensten mogelijk niet kunnen worden gebruikt zonder cookies.

Naast het verzamelen van gegevens d.m.v. cookies kunnen onze webservers informatie vastleggen, zoals het type en de versie van de browser, alsmede het domein vanwaar u toegang tot het internet krijgt. Verder zullen wij ook het adres vastleggen van de webpagina die u naar onze websites heeft verwezen, alsmede het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om een verbinding te maken met onze websites. Wij leggen ook gegevens vast over uw interacties met de websites, zoals welke pagina‘s u hebt bezocht, de tijd en datum van uw bezoek, gebruikte zoektermen, en links waar u op hebt geklikt. Om te bepalen welke webservers automatisch gegevens verzamelen, kunnen wij tags plaatsen op onze webpagina‘s. Deze tags worden 'webbakens' genoemd en zijn kleine bestanden die webpagina‘s verbinden met bepaalde webservers en hun cookies. Wij kunnen ook met JavaScript of een andere computertaal instructies naar uw apparaat sturen voor het verzamelen van de hierboven beschreven soorten persoonlijke gegevens. Wij kunnen op onze websites gebruikmaken van webanalysediensten van derden, zoals Google Analytics. Deze dienstverleners helpen ons om het gebruik van de websites door bezoekers te analyseren. De hiervoor verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres en andere automatisch verzamelde gegevens) zal direct door deze dienstverleners worden verzameld of direct aan hen worden verstrekt. Klik hier voor meer informatie over het afzien van deelname aan Google Analytics.

De verleners van externe plug-ins en widgets op onze websites, zoals ingesloten video‘s en tools voor het delen van sociale media, kunnen gebruikmaken van automatische middelen om informatie te verzamelen over uw gebruik van de websites en uw interacties met de plug-ins en widgets. Deze informatie is onderworpen aan het privacybeleid of de mededelingen van de verleners van de plug-ins en widgets.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 

Nombre de la cookie Propósito de la cookie Cookie de la sesión/persistente
JSESSIONID Wordt door de website gebruikt om de interacties tussen de browser van de websitebezoeker en de website bij te houden Sessie
ServerID Wordt door de website gebruikt om ervoor te zorgen dat de websitebezoeker een consistente gebruikerservaring heeft Permanent (20 minuten)
_ga Wordt gebruikt om individuele gebruikers die de website hebben bezocht van elkaar te onderscheiden Permanent (2 jaar)
_gat Wordt gebruikt om het aantal verzoeken richting Google Analytics te beperken. Permanent (10 minuten)

Voor zover vereist door de van toepassing zijnde plaatselijke wetgeving, zullen wij eerst uw toestemming vragen alvorens uw persoonlijke gegevens te verzamelen via cookies of gelijksoortige automatische middelen.

Houd er wel rekening mee dat onze websites mogelijk links kunnen bevatten naar websites van derden die niet onderworpen zijn aan dit EU-privacybeleid, onze privacynormen of onze privacyprocedures. Wij willen u er graag op attent maken dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of privacy van deze websites van derden, en deze ook niet onderschrijven. Wij raden u sterk aan om het privacybeleid dat van toepassing is op deze websites goed door te nemen alvorens deze websites te gebruiken.

In het algemeen kunnen wij de hierboven genoemde persoonlijke gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens van individuen verzamelen als deze personen:

 • telefonisch, per e-mail, per post of via de website contact met ons opnemen;
 • hun accounts wijzigen of beheren;
 • zich abonneren op onze nieuwsbrief of promotiemateriaal, of zich inschrijven op onze mailinglijst; en/of
 • deelnemen aan onze enquêtes, competities of andere promotie-activiteiten.

Verder kunnen wij persoonlijke gegevens op verschillende manieren verzamelen, afhankelijk van uw interactie met ons:

 • Van onze klanten, wanneer ze:

- een van onze producten bestellen en/of een van onze diensten aanvragen;

- een offerte aanvragen voor onze producten of diensten;

- de betaling van het gebruik van onze producten of diensten regelen;

- zich registreren voor en/of aanwezig zijn bij een van onze onderwijssessies of trainingen; of

- een onderwijs- of onderzoeksbeurs aanvragen.

 • Van onze leveranciers, wanneer ze een contract met ons sluiten voor de levering van producten of diensten aan ons, alsmede tijdens de uitvoering van een dergelijk contract.
 • Van patiënten die onze producten of diensten gebruiken, kunnen wij tijdens het klinisch managementproces persoonlijke gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens direct verzamelen als de patiënt onze producten of diensten gebruikt, alsmede van hun behandelende arts, kliniek, ziekenhuis, verplegers, wettelijk gemachtigde vertegenwoordigers en zorgverzekeraars.
 • Van sollicitanten, wanneer ze per post of op een andere manier solliciteren naar een functie bij Acelity, alsmede van recruiters die we nog in dienst hebben en van personen die door de sollicitant zijn opgegeven voor referenties ter ondersteuning van hun sollicitatie (indien vereist, zal de toestemming van de sollicitant worden gevraagd voordat voormalige werkgevers worden benaderd).
 • Van de bezoekers van onze websites, wanneer ze onze websites en alle andere webpagina‘s in ons bezit en beheer bezoeken en er handelingen op verrichten

Van tijd tot tijd kunt u anoniem of met een pseudoniem onze websites bezoeken of contact met ons opnemen. Gelieve er wel rekening mee te houden dat wij mogelijk de door u gewenste producten en/of diensten niet kunnen leveren als u bepaalde door ons vereiste persoonlijke gegevens niet aan ons verschaft.

Terug naar boven

Gebruik van persoonlijke gegevens/gevoelige persoonlijke gegevens en hoe wij dit rechtvaardigen

 • Wij verwerken persoonlijke gegevens in zoverre dit noodzakelijk is voor de rechtmatige belangen die door ons en/of samenwerkende derden worden nagestreefd, tenzij dergelijke belangen ondergeschikt zijn aan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van het Individu, zoals bij:Recopilación y análisis de datos sobre rendimiento de productos, servicios y fiabilidad.
 1. Het verzamelen en analyseren van gegevens omtrent productprestaties, dienstverlening en betrouwbaarheid;
 2. Het organiseren van onderwijs en trainingen voor zorgverleners met betrekking tot het gebruik van onze producten;
 3. Het uitvoeren van marktonderzoek en productontwikkeling;
 4. Het evalueren en verwerken van aanvragen voor onderwijsbeurzen en onderzoeksbeurzen;
 5. Het opleiden van ons personeel; en
 6. Het uitvoeren van interne business- en managementprocessen, zoals bijvoorbeeld boekhouding, audits en het beheer van stamgegevens.
 • Wij verwerken ook persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de naleving van onze verplichtingen krachtens de van toepassing zijnde plaatselijke nationale wetgeving, inclusief onze wettelijke en financiële rapportage, rapportage van nadelige gebeurtenissen en belastingverplichtingen.
 • Verder verwerken wij persoonlijke gegevens wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een contract dat door het individu is gesloten of om maatregelen de nemen op verzoek van het individu alvorens een contract te sluiten, zoals bij:
 1. Dienstverlening en orderverwerking, zoals bijvoorbeeld het leveren van producten aan ziekenhuizen voor gebruik bij patiënten, en het ophalen en leveren van onze producten bij patiënten thuis;
 2. Contact onderhouden met behandelende artsen, specialisten, ziekenhuizen en zorgverleners met betrekking tot de levering van onze producten of diensten aan patiënten en hun lopende behandeling met onze producten en diensten;
 3. Contact onderhouden met particuliere zorgverzekeraars;
 4. De behandeling van patiënten met onze medische therapieproducten in hun eigen woning bevorderen en beheren;
 5. Factureren, accounts beheren en incasso-activiteiten uitvoeren;
 6. Betalingen innen en verwerken, inclusief het verwerken van betalingen met kredietkaart;
 7. Kredietcontroles uitvoeren;
 8. Het verlenen van klantenondersteuning en/of technische ondersteuning, en het uitvoeren van andere taken met betrekking tot het beheer van klantenrelaties (o.a. het gebruik van onze producten door patiënten passend maken, activeren, onderhouden en beheren);
 9. Omgaan met vragen of klachten, en het oplossen van geschillen; en
 10. Het inzetten van en samenwerken met sprekers en adviseurs voor medische onderwijsprogramma‘s.
 • Tenslotte verwerken wij persoonlijke gegevens als het individu zijn/haar (uitdrukkelijke) toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden. Dit geldt voor de volgende doeleinden:
 1. De marketing van onze producten of diensten per post of, mits wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen, telefonisch, per e-mail, per SMS of met andere gangbare elektronische middelen;
 2. Alle andere doeleinden waarover wij u hebben geïnformeerd op het moment van de gegevensverzameling.

Naast de hierboven genoemde doeleinden kunnen de persoonlijke en/of gevoelige persoonlijke gegevens die over u zijn verzameld tijdens uw bezoek aan onze websites ook worden gebruikt voor:

 • het leveren van betere websitediensten, en het aanpassen van de website aan uw voorkeuren en interesses;
 • het verzamelen van statistieken en het analyseren van trends over het gebruik van onze websites;
 • het uitvoeren van marktonderzoek;
 • het opstellen van rapporten voor intern gebruik om programma‘s, producten, diensten en inhoud te ontwikkelen; en
 • het verschaffen van geaggregeerde “verkeersstatistieken” en “responspercentages” aan derden.

Acelity beperkt de verwerking van uw persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Terug naar boven

Persoonlijke gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens die wij delen

Onder bepaalde omstandigheden zal Acelity persoonlijke gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens verstrekken aan de hierna genoemde derden:

 • aan andere leden van het Acelity-concern (inclusief organisaties die buiten de EU gevestigd zijn), mits dit nodig is voor de internationale bedrijfsvoering;
 • aan externe partners die wij inzetten om onze bedrijfsvoering te ondersteunen, zoals koeriers en andere bezorgdiensten die onze producten afleveren of ophalen, salarisbeheerdienstverleners, incassobureaus en andere partijen die incassotaken ondersteunen, externe partners die onze trainingsactiviteiten en het toekennen van certificaten ondersteunen;
 • aan onze professionele adviseurs, inclusief advocaten, boekhouders, belastingadviseurs en auditoren;
 • aan wetshandhavingsinstanties en/of regelgevende instanties, rechtbanken of andere derden, zoals vereist of toegestaan door wetgeving en/of om zowel interne als externe klachten of geschillen op te lossen, of om mee te werken met een onderzoek dat wordt uitgevoerd door een van de bovengenoemde instanties;
 • als ons bedrijf wordt verkocht, geherstructureerd of geïntegreerd met een ander concern, aan de nieuwe eigenaar, waarbij de gegevens op dezelfde manier zullen worden gebruikt als vermeld in dit EU-privacybeleid en;
 • aan alle andere personen of voor alle andere doeleinden waarover wij u hebben geïnformeerd op het moment van de gegevensverzameling.

Bepaalde persoonlijke gegevens van patiënten die gebruikmaken van onze producten of diensten zullen ook worden verstrekt aan hun behandelende artsen, specialisten, ziekenhuispersoneel, externe zorgverleners, verpleger, wettelijk gemachtigde vertegenwoordigers en particuliere zorgverzekeraars.

Alvorens persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens aan externe partners te verstrekken, zal Acelity maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de externe partner deze gegevens op een adequate manier zal beschermen in overeenstemming met dit EU-privacybeleid. Verder geldt dat, indien Acelity van een externe partner afhankelijk is voor de gehele of gedeeltelijke verwerking van persoonlijke gegevens, zij redelijke maatregelen zal treffen om te garanderen dat deze externe partner de juiste technische en organisatorische maatregelen heeft geïmplementeerd om te garanderen dat de persoonlijke gegevens zijn beschermd tegen onbedoelde of onwettige vernietiging of onbedoeld verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, en tegen alle overige onwettige vormen van verwerking.

Alle externe partners van Acelity zijn verplicht om het gebruik van deze gegevens te beperken tot de doeleinden waarvoor ze zijn verschaft. Indien vereist door de van toepassing zijnde plaatselijke nationale wetgeving, zal Acelity nooit zonder toestemming gegevens delen met externe partners, inclusief organisaties van dezelfde groep van bedrijven.

Terug naar boven

Hoe wij persoonlijke gegevens bewaren en beschermen

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens krijgt een hoge prioriteit. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een veiligheidsniveau te kunnen garanderen dat in overeenstemming is met het risico; dit betreft zowel fysieke als elektronische veiligheidsmaatregelen, zoals:

 • Het uitvoeren van evaluaties van de effecten van gegevens op de privacy wanneer de gegevensverwerking waarschijnlijk zal leiden tot een hoog risico voor de rechten en vrijheden van individuen;
 • De pseudonimisering en versleuteling van persoonlijke gegevens, in het bijzonder bij het overdragen van gevoelige gegevens;
 • De mogelijkheid om continue geheimhouding, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht te garanderen ten aanzien van verwerkende systemen en diensten, bijvoorbeeld bij het opslaan van informatie op beveiligde netwerken die alleen toegankelijk zijn voor werknemers met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen in overeenstemming met industrienormen;
 • De mogelijkheid om de beschikbaarheid van en de toegang tot persoonlijke gegevens tijdig te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident;
 • Een proces voor het regelmatig testen, controleren en evalueren van de effectiviteit van technische en organisatorische maatregelen voor het garanderen van de veiligheid van het verwerken, en het herstellen van mogelijkheden tot ongeoorloofde gegevenstoegang; en
 • Het gebruik van wachtwoorden, afgesloten opslagkasten in gehoste faciliteiten en beveiligde opslagruimten.

 

Alle bewaarde elektronische gegevens, originele documenten, formulieren en overige persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen en, indien niet langer benodigd, versnipperd, vernietigd en/of op een andere wijze verwijderd, mits de van toepassing zijnde plaatselijke, nationale wetgeving dit vereist.

Terug naar boven

Internationale overdracht van gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens overdragen aan ontvangers buiten de EU of Zwitserland, bijvoorbeeld wanneer wij uw gegevens opslaan op servers op ons hoofdkantoor in de V.S. In elk geval zal Acelity de noodzakelijke maatregelen treffen om te garanderen dat een adequaat niveau van bescherming wordt geboden aan alle persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens overgedragen aan ontvangers buiten de EU of Zwitserland, zoals vereist door de wetten voor de bescherming van gegevens van de EU en Zwitserland. Acelity heeft passende afspraken voor de internationale overdracht van gegevens geïmplementeerd op basis van EU-modelcontractbepalingen

Uw rechten en keuzes

Met betrekking tot uw gevoelige persoonlijke gegevens zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen indien dit is vereist door de van toepassing zijnde plaatselijke nationale wetgeving.

Als u persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens van andere individuen aan ons verschaft (bijvoorbeeld een arts die informatie over de gezondheid of therapie van individuen verschaft), bevestigt u dat u de betreffende individuen en/of hun wettelijke vertegenwoordiger hebt geïnformeerd over de openbaring van hun gegevens aan ons, en dat u ook hun toestemming daarvoor hebt gekregen. U mag uw eerder verleende toestemming altijd weer intrekken.

U kunt inzage aanvragen in de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, of ons verzoeken om de verwerking ervan te corrigeren, verbeteren, wissen of beperken. U hebt ook het recht op de correctie of verwijdering van de gegevens, onder voorbehoud van de vereisten voor het bewaren van documenten. U hebt ook mogelijk het recht op gegevensportabiliteit, het recht om niet te worden onderworpen aan automatische besluitvorming dat leidt tot wettelijke gevolgen zoals profilering, alsmede het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

U mag ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden of op elk moment op rechtmatige gronden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens, waarna wij uw voorkeuren in de toekomst zullen toepassen. Om van een van deze rechten gebruik te maken, kunt u een e-mail sturen naar privacy.office@acelity.com.

Als u een zorgverlener bent, zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de marketing van onze medische therapieproducten of -diensten, of om u te informeren over nieuwe producten, promoties of evenementen, zoals trainingen waarin u mogelijk geïnteresseerd zou kunnen zijn. Wij zullen uw toestemming vragen voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden indien de van toepassing zijnde plaatselijke nationale wetgeving dit vereist. Als u niet langer onze marketingberichten wilt ontvangen, kunt u hier op elk moment van afzien door het volgende te doen:

 • de contactgegevens in Bijlage A gebruiken om ons een bericht te sturen waarin u ons op de hoogte stelt van uw wens om niet langer deze marketingmaterialen te ontvangen;
 • met betrekking tot alle e-mails met een direct marketingdoel, kunt u klikken op de link 'uitschrijven' onderaan de e-mail; of
 • het informeren van uw gebruikelijke Acelity-vertegenwoordiger.

Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens en/of gevoelige persoonlijke gegevens waarover wij beschikken correct, compleet en bijgewerkt zijn. Om ervoor te zorgen dat wij uw meest recente gegevens hebben, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld in Bijlage A of een e-mail sturen naar privacy.office@acelity.com zodra uw gegevens veranderen.

Terug naar boven

Opslagtermijnen

We behouden uw persoonlijke gegevens voor de periode die nodig is om te voldoen aan de doelstellingen die in deze privacywaarschuwing zijn omschreven, tenzij de wet een langere termijn voorschrijft. Daarnaast kunnen afhankelijk van de omstandigheden van elke casus persoonlijke gegevens worden opgeslagen tot de verjaringstermijn waarbinnen juridische claims tegen ons kunnen worden aangebracht, is verlopen.

Wijzigingen in ons EU-privacybeleid

Acelity zal haar EU-privacybeleid van tijd tot tijd herzien en behoudt zich het recht voor haar EU-privacybeleid op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij zullen alle wijzigingen in ons EU-privacybeleid op onze websites verkondigen. Door gebruik te blijven maken van onze producten, diensten of onze websites, of door uw persoonlijke gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens aan ons te blijven verstrekken nadat het herziene EU-privacybeleid op onze websites is gepubliceerd, bevestigt u dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

Contact met ons opnemen

Indien u zorgen of klachten hebt over een schending van uw privacy of indien u vragen hebt over de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens of gevoelige persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar een van de bedrijven binnen het Acelity-concern genoemd in Bijlage A op privacy.office@acelity.com. Als u liever in het Duits communiceert, neemt u contact op met DatenSchutzGE@acelity.com.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit EU-privacybeleid neemt u contact op met de afdeling Compliance of IT, of raadpleegt u de 'Gerelateerde bronnen' die bovenaan dit document staan vermeld.

Terug naar boven

Schendingen

De naleving van dit EU-privacybeleid door vertegenwoordigers van Acelity is verplicht. Naleving van dit EU-privacybeleid is voor elke medewerker van Acelity een voorwaarde om voor Acelity te kunnen blijven werken en is voor contractanten van Acelity een voorwaarde om een professionele relatie met Acelity te kunnen voortzetten. Schendingen van dit EU-privacybeleid kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het arbeidscontract of een andere overeenkomst. Medewerkers van Acelity die twijfelen of dit EU-privacybeleid een bepaalde activiteit toestaat, dienen hun manager of een vertegenwoordiger van de afdeling Compliance te raadplegen. Een medewerker die zich bewust wordt van een schending van dit EU-privacybeleid, dient dat direct te melden. Acelity verbiedt represailles tegen Individuen die een nalevingsprobleem melden.

BIJLAGE A: contactinformatie van Acelity-organisaties in de EU/EER

Ten behoeve van ons EU-privacybeleid vindt u hieronder per land de contactgegevens voor Acelity-organisaties in de EU/EER.

Land Verantwoordelijke KCI-organisatie Adres
Oostenrijk KCI Austria GmbH Lembockgasse 49
Wenen, Oostenrijk A1230
België KCI Polymedics BVBA Ambachtslaan 1031
Peer, België 3990
Denemarken KCI Medical ApS Automatikvej 1
Soborg, Denemarken 2860
Frankrijk Laboratoire KCI Medical 6 Rue Jean-Pierre Timbaud
Le Campus, Bat A
Montigny-Le-Bretonneux, Frankrijk 78180
Duitsland KCI Medizinprodukte GmbH Hagenauer Strasse 47
Wiesbaden, Duitsland 65203
Hongarije KCI Hungary Kft Váci út 76.,
Boedapest, Hongarije 1133
Ierland KCI Medical Limited 2050 Orchard Avenue
Cltywest Business Campus
County Dublin, Ierland
Ierland KCI Manufacturing 39/40 Upper Mount Street
Dublin 2, Ierland
Italië KCI Medical Srl Viale Enrico Forlanini
21 Edificio 23
Milaan, Italië 20134
Nederland KCI Europe Holding B.V. Papendorpseweg 99
Utrecht, Nederland 3528 BJ
Nederland KCI Medical B.V. Papendorpseweg 99
Utrecht, Nederland 3528 BJ
Spanje KCI Clinic Spain S.L.

Calle Labradores, Manzana 25, nave 5
Polig Urb. Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte Madrid, Spanje

Zwitserland KCI Medical GmbH Ifangstrasse 91
Rumlang, Zwitserland 8153
Verenigd Koninkrijk KCI Medical Limited (UK) 11 Nimrod Way
Ferndown Industrial Estate
Wimbourne
Dorset BH21 7SH
Verenigd Koninkrijk KCI UK Holdings Ltd 11 Nimrod Way
Ferndown Industrial Estate
Wimbourne
Dorset BH21 7SH
Verenigd Koninkrijk Systagenix Wound Manufacturing Limited Airbanks Mills
Skipton
North Yorkshire
BD23 3RX
Verenigd Koninkrijk Systagenix Wound Management Limited 2 City Place
Beehive Ring Road
Gatwick Airport
West Sussex, Reino Unido RH6 OPA

 


 Terug naar boven

 


 • Delen via Facebook
 • Delen via Twitter
 • Bezoek onze YouTube pagina

Belangrijke boodschap voor patiënten

Disclaimer | Privacybeleid | Contact met ons opnemen


© 1998 - 2013 KCI Licensing, Inc. Alle rechten voorbehouden.    DSL# 09-03-193.NL
De informatie op deze website is zo opgesteld dat u hem uitsluitend kunt bekijken binnen Nederland. Deze website bevat informatie over producten die al dan niet beschikbaar zijn in verschillende landen en al dan niet door regelgevende overheidsinstanties voor de handel zijn goedgekeurd voor verschillende indicaties en beperkte toelating in de verschillende landen.